Regulamin

1. Strona przedsiebiorcy.lukow.pl jest serwisem informacyjno - reklamowym zwanym w dalszej części 'serwisem'.

2. Użytkownik wprowadzając dane do serwisu, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

3. Skrypt serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.

4. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie wymaga zgody właściciela serwisu.

5. Osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie przedsiebiorcy.lukow.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie.

6. Osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie wyraża zgodę na przechowywanie IP swojego komputera wraz z czasem logowania.

7. Serwis nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą, a ogłoszeniobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, Serwis zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.

8. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje wpisy.

9. Użytkownik dodając wpis, musi wybrać odpowiednią kategorię.

10. W serwisie wolno zamieszczać wpisy dotyczące wyłącznie terenu Polski.

11. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.

12. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za: - treści wpisów, - zamieszczane przez użytkowników dane w treści wpisu, - wykorzystywanie danych zamieszczonych w treści wpisu, - przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

13. Administrator strony może usunąć ogłoszenie w przypadku gdy:

- narusza dobra osobiste osób lub podmiotów gospodarczych,
- jest niezgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami,
- ma na celu wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany,
- ma na celu wprowadzenie do obrotu przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
- jest reklamą innego serwisu ogłoszeniowego lub matrymonialnego

14. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i przerw w funkcjonowaniu serwisu.

15. Usługę płatności internetowych obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna - tpay.com

Polecane